Породни групи

Първа породна група – „Овчарски и пастирски кучета”
Втора породна група – „Породи със специфично предназначение”
Трета породна група – „Териери”
Четвърта породна група – „Ловни породи за пернат дивеч”
Пета породна група – „Ловни породи за едър и дребен дивеч”
Шеста породна група – „Компаньони”
Седма породна група – „Декоративни породи”