Изложбен календар за 2021 година

БРКС си запазва правото на промени в зависимост от епидемиологичната обстановка в страната

 

Дата

Вид изложба

Град

1

1

27.03.2021

Преместена Проведена

15.05.2021

Международна киноложка изложба „КУПА ПЛОВДИВ“ и
специализирана изложба за българско овчарско куче

Калояново

2

2

28.03.2021

Преместена проведена 16.05.2021

Международна киноложка изложба „КУПА НА КАЛОЯНОВО“

Калояново

3

25.04.2021

ПРОВЕДЕНА

Международна киноложка изложба „Мирослав Арсенов“ за
купата на Костинброд и специализирана изложба за българско овчарско куче

Костинброд

4

06.06.2021

Специализирана изложба за българско овчарско куче
„За купата на кмета на Банкя“

Банкя

5

19.06.2021

Международна киноложка изложба „За купата на кмета
на Враца“ и специализирана изложба за българско овчарско куче

Враца

6

20.06.2021

Международна киноложка изложба „Свети дух“ и
специализирана изложба за българско овчарско куче

Монтана

 

 

 

 

 

 

Европейска седмица на кинологията 2021

 

7

1

03.07.2021

Международна киноложка изложба „Европейски
шампионат“ и специализирана изложба за българско овчарско куче
Шампионат на България

Бургас

8

2

04.07.2021

Международна киноложка изложба „За купата на кмета
на Бургас“ – Шампионат на Латвия

Бургас

9

3

07.07.2021

Международна киноложка изложба „За купата на спонсора“
Шампионат на Португалия

Бургас

10

4

09.07.2021

Международна киноложка изложба „Дни на дружбата“ –
Шампионат на Русия

Бургас

11

5

10.07.2021

Международна киноложка изложба „Световна купа 2021“
и специализирана изложба за българско овчарско куче
Шампионат на Индия

Бургас

12

30.08.2021

Национална киноложка изложба „За купата на кмета на
Видин“ и специализирана изложба за българско овчарско куче

Видин

13

05.09.2021

Национална киноложка изложба „За купата на кмета на
община Берковица“ и специализирана изложба за българско овчарско куче

Берковица

14

06.09.2021

Национална изложба за българско овчарско куче

„За купата на кмета на село Бързия“

Бързия

15

1

11.09.2021

Международна киноложка изложба „Празник на град
Костинброд“ и специализирана изложба за българско овчарско куче

Костинброд

16

2

12.09.2021

Международна киноложка изложба „За купата на кмета
на община Костинброд“ и специализирана изложба за българско овчарско куче

Костинброд

 

 

 

 

 

17

1

02.10.2021

Национална киноложка изложба „За купата на кмета на
община Горна Оряховица“ и специализирана изложба за българско овчарско куче

Първомайци

18

2

03.10.2021

Национална киноложка изложба „За купата на кмета на
Първомайци“

Първомайци

19

1

30.10.2021

Международна киноложка изложба „Световна купа 2021“
и специализирана изложба за българско овчарско куче

Калояново

20

2

31.10.2021

Международна киноложка изложба „За купата на община
Калояново“

Калояново