Изложбен календар за 2017 година

Март

19 март – САСIB всички породи и специализирана изложба за БОК – гр. Монтана

Резултати и снимки от изложбата

Април

1 април –  САСIB всички породи и специализирана изложба за БОК „За купата на кмета“ – гр. Пловдив

2 април – САС „За купата на КД – любители на кучето“ – гр. Пловдив

Снимки от изложбите

9 април –  САСIB за всички породи и специализирана изложба за БОК „Мирослав Арсенов“ – гр. София

Снимки от изложбата

30 април – САСIB за всички породи „За купата на кмета“ и специализирана изложба за БОК – гр. Перник

Май

7 май – САСIB за всички породи „За купата на кмета“ и специализирана изложба за БОК – гр. Русе

Юни

3 юни – САСIB всички породи „За кмета на гр. Враца“ – гр. Враца

4 юни – САСIB всички породи и специализирана изложба за БОК „Свети Дух“ – гр. Монтана

18 юни  – САС за БОК – национален събор – гр. Банкя

Юли

7-17 юли – Европейска седмица на кинологията

8 юли – САСIB, специализирани изложби за БОК и Прайтер „За купата на кмета“ – гр. Бургас + шампионат Русия

9 юли – европейски шампионат 2017

12 юли – САС „За купата на Лекоом“ + шампионат Гърция

15 юли – САСIB „Ден на дружбата“ + шампионат Франция

16 юли – САСIB и специализирана изложба за БОК „Кръг от световна купа 2017“ + шампионат на Китай

Август

6 август – САС за всички породи  – гр. Вършец

27 август – САС и специализирана изложба за БОК за всички породи – гр. Видин

Октомври

15 октомври – САСIB за Овчарски кучета – Европейски шампионат, гр. Разлог

21 октомври – финали на световна купа и специализирана изложба за БОК – гр. Пловдив

22 октомври – САС национален шампионат на Армения – гр. Пловдив